Term and Condition

สิ่งที่เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์ thaisportchannel.com สำหรับผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยผู้ใช้บริการต้องยึดหลักข้อกำหนดที่ทางเรา ได้ระบุเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้ต้องยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้

  1. ลิขสิทธิ์ของข้อมูล : สำหรับสิ่งที่ปรากฎในเว็บไซต์ของเราเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์ thaisportchannel.com หรือเป็นของเจ้าชองลิขสิทธิ์ ผู้เข้าใช้บริการต้องเคารพลิขสิทธิ์ และไม่ควรนำเนื้อหาภายในเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่ควรละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
  2. การใช้ข้อมูลเว็บไซต์ : เว็บไซต์ของเรามีวัถตถุประสงค์ ที่จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเว็บไซต์ไม่มีการรับประกันความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ กรณีมีการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ ทางเราไม่รับผิดชอบถึงปัญหาทุกกรณี ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลต่างๆ
  3. ลิ้งค์ไปเว็บไซต์อื่นๆ : thaisportchannel.com ภายในเว็บไซต์ของเรา อาจมีลิ้งค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นเว็บไซต์ของบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการต้องระมัดระวังด้วยตัวเอง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ใช้บริการ และเว็บไซต์เหล่านั้น อาจมีข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ ที่แตกต่างจากเว็บเรา แต่อย่างไรก็ตามควรอ่านข้อกำหนดให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการ
  4. การสมัครใช้บริการ : เมื่อผู้ใช้บริการthaisportchannel.comได้เข้าใช้บริการ ด้วยวิธีการสมัครเพื่อนเข้าถึงข้อมูลต่างๆหน้าเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการติดต่อ และการบริการข้อมูลผู้ใช้ตามนโยบายขข้อกำหนด
  5. การปรับปรุงเว็บไซต์ : เว็บไซต์thaisportchannel.comของเรา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด และเงื่อนไขของการใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการควรติดตาม ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ 
  6. การควบคุมการเข้าใช้บริการ : เว็บไซต์thaisportchannel.comของเรา อาจมีการให้บริการฟีเจอร์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือในการอำนวยความสะดวก เพื่อใช้ในการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้ ผู้ใช้บริการต้องปฎิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำของทางเว็บไซต์ ในการใช้บริการ